Andros The Lakes Race, Vol 5

2023-06-04 • 2km Andros FMU Kids / 9 -11 years old

183 Participants • 77 Women • 106 Men

Find by Athlete Name:
Filter Results:
Comp.ViewBIBNameGenderRankGender Place400m andros fmu sprintfinish time
70656Julian Andermann M1100:01:4600:10:59.8
70446Da Rocha Nicholas M2200:01:4100:11:02.0
70603Đinh Nhật Lam M3300:01:4600:11:41.6
70457Le Mercier Kerian M4400:01:4800:12:27.4
70455Abel Odin Reysset M5500:01:5600:12:51.1
70030Phạm Hồ Thanh M6600:02:0300:13:07.2
70659Lâm Võ Tân Kiên M7700:02:1300:13:07.5
70435Phạm Anh Duy M8800:02:0100:13:12.4
70592Dawid Sawa M9900:02:0800:13:20.8
70699Phạm Công Đức Minh M101000:02:1900:13:47.9
70465Balthazar Heydenreich M111100:02:4400:13:59.3
70067Jacques Hugo M121200:01:4400:14:17.5
70551Huynh Tieu Trang F13100:02:1500:14:24.4
70458Leopold Guillou M141300:02:1500:14:40.0
70692Nguyễn Thái Hiển Long M151400:02:1100:14:49.4
70028Nguyễn Minh Khang M161500:01:4500:14:50.7
70015Louis Tran M171600:02:0900:15:03.9
70461Arthus Guillaume M181700:02:0400:15:13.8
70515Camille Pichelin M191800:01:4900:15:31.6
70419Lê Bảo Khôi M201900:02:2600:15:48.0
70669Ngô Ngọc Trúc Quỳnh F21200:02:1600:16:14.0
70466Le Mercier Nyann F22300:02:4200:16:20.6
70114Tô Sơn Hào M232000:02:5500:16:29.0
70541Huynh Tieu Na Na F24400:02:0400:16:32.9
70626Huynh Pham Dan Vy F25500:02:3000:17:26.0
70420Đặng Lê Quốc Thuận M262100:02:1900:17:53.1
70145Nguyễn Quang An M272200:02:2800:18:17.1
70434Nguyễn Văn Phúc M282300:02:4100:18:17.5
70694Nguyễn Thị Thanh Trân F29600:02:4300:18:23.4
70433Nguyễn Văn Hậu M302400:02:4600:18:28.0
70005Danish Ragavendra Murugan M312500:03:0400:18:29.7
70470Zhao Yi Chen F32700:02:2500:18:30.8
70061Pham Ngoc Minh Nghia M332600:02:3000:18:36.2
70027Võ Hoàng Duy Bảo M342700:02:0300:18:45.6
70468Mira Alhusein F35800:02:4200:18:56.7
70047Châu Nhã Hân F36900:02:5400:19:17.7
70510Nguyễn Song Gia Hân F371000:02:3900:19:28.5
70071Ngô Mai Hà Phương F381100:03:3800:19:29.1
70013Annie Tran F391200:02:2700:19:35.3
70544Huynh Tieu Nhi Nhi F401300:02:4100:19:53.3

Page 1 / 5


To claim this result or see if it has been claimed you must have a Sportstats account.
Don’t have a Sportstats account? Sign up here
Already have a Sportstats account? Log in here
Stop Following Athlete
Resend verification e-mail
Reset Password