Andros The Lakes Race, Vol 5

2023-06-04 • 2km Andros FMU Kids / 12 - 14 years old

205 Participants • 94 Women • 111 Men

Find by Athlete Name:
Filter Results:
Comp.ViewBIBNameGenderRankGender Place400m andros fmu sprintfinish time
70495Philippe Julhiard M1100:01:2800:10:01.0
70594Natan Sawa M2200:01:4700:10:30.8
70553Huynh Tieu Tuong F3100:01:2900:10:58.1
70519Huynh Tieu Bac M4300:01:3600:11:26.1
N10024Anh Tuan Nguyen M5400:01:3500:11:43.8
70533Huynh Tieu Huu M6500:01:5000:11:51.2
70593Filip Sawa M7600:01:5300:11:58.5
10237Liew Qwan Hung M8700:02:0900:12:42.0
70261Trần Hạo Nam M9800:01:4600:12:44.7
70634Bùi Xuân Trường M10900:01:4100:12:45.5
70526Huynh Tieu Chinh M111000:02:1200:12:58.6
70605Nguyễn Khánh An F12200:02:0300:13:16.6
70693Nguyễn Thanh Trí M131100:02:0600:13:16.6
70652Fabry Lea F14300:01:4400:13:41.3
70143Tran Nhat Anh M151200:02:2000:13:45.9
70258A Iêm M161300:02:3500:13:50.0
70650Dupire Tim M171400:01:4300:14:01.5
70516Heloise Pichelin F18400:02:0800:14:12.2
10244Nguyễn Hoàng Diệp Anh F19500:02:0000:14:44.8
E90043Gaïa Sicart David F20600:01:5500:14:56.7
70530Huynh Tieu Duong M211500:02:2000:15:17.0
70418Lana Pkm Abdul-Marty F22700:02:0000:15:25.0
70525Huynh Tieu Chau M231600:01:5200:15:51.8
70555Huynh Tieu Vinh M241700:02:1500:15:55.6
70521Huynh Tieu Bien M251800:02:2300:16:15.3
70629Nguyễn Đức Tùng M261900:02:0800:16:34.0
70606Lương Đoàn Phương Lam F27800:02:3600:16:56.3
10245Zoe Rault Le F28900:02:4700:17:00.3
70546Huynh Tieu Quang M292000:02:2100:17:23.0
70048Đậu Đức Bình M302100:02:1500:17:37.5
70550Huynh Tieu Tin M312200:01:5800:17:43.5
70436Phạm Sỹ Luân M322300:02:4300:17:55.9
70140Vũ Đặng Tuấn Khang M332400:02:3800:18:21.2
70677Nguyễn Lê Hà Anh F341000:03:0000:18:32.4
70119Nguyễn Vũ Anh M352500:02:5900:18:33.3
70439Thi Viết Hiếu M362600:03:4600:18:38.0
70267Nguyễn Vũ Hoàng Phúc M372700:02:4900:19:04.7
70717Trần Văn Lân M382800:02:4600:19:13.8
70636Cao Nguyên Kim Thư F391100:02:1500:19:20.2
70186Tô Thị Kim Huyền F401200:02:2500:19:36.4

Page 1 / 6


To claim this result or see if it has been claimed you must have a Sportstats account.
Don’t have a Sportstats account? Sign up here
Already have a Sportstats account? Log in here
Stop Following Athlete
Resend verification e-mail
Reset Password